Ventilation

En trygg och erfaren expert.

Genom många års erfarenhet av installationsarbeten inom ventilationsbranschen har vi rätta kunskaper för att utföra de mest komplicerade projekten på ett professionellt sätt. Vi tillhandahåller energieffektiva system och kund anpassade lösningar både till nya och befintliga byggnader.

INVEK AB utför projektering, installation och service med hög kvalitet och bidrar till att skapa ett bra inomhusklimat.

PROJEKTERING
VENTILATIONINSTALLATION
INJUTERING AV VENTILATIONSSYSTEM
FLÄKTRUM
PROJEKTERING
INSTALLATION AV VENTILATION
INJUTERING AV VENTILATIONSSYSTEM
FLÄKTRUM
INVEK AB utför följande arbeten inom ventilation:
Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen
och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen
och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.
6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.
Ingen återkommande besiktning.
  • S-ventilation = självdragsventilation
  • F-ventilaton = frånluftsventilation (frånluftsflödet är fläktstyrt)
  • FT-ventilation = från- och tilluftsventilation (frånluft- och tilluftsflödet är fläktstyrt)
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning

Kontakta vår kundtjänst

08-525 053 66
Vi använder komponenter och utrustning av världens bästa företag:
bevego
lindab
ahsell
areco
Trygghet - Invek ab
Trygghet för dig som kund

Företaget har ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa.

Andra tjänster.

Solceller

INVEK AB installerar, servar och underhåller solpaneler i hela Stockholm.

Renovering

Oavsett om man är stor eller mindre kund vill man ändå ha en trygg entreprenör.

Laddbox

Våra certifierade elektriker ger dig råd och tips vid köp av en laddbox.